Facebookmail

Nápady pro rodinu, jak prožívat liturgický rok 

Milý přátelé, 

tento web vznikl jako nástroj pro sdílení různých nápadů, materiálů a odkazů, jak nejlépe dětem zprostředkovat naši víru v Boha.


2. neděle adventní

Druhé neděli adventní se také říká bronzová. Na adventním věnci zapalujeme již druhou svíci, tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a zároveň nás nabádá k pokání. Pro děti témata k dnešní neděli můžete čerpat zde.

Adventi koszorú | Lakberendezde

K dnešnímu dni jsou v adventních úkolech Rozsviť kometu a ukaž správný směr připraveny i krásné tematické citáty s úkoly:

„Kde je co křivého, ať je narovnáno.“

Lk 3,4
Úkol: Pracuj na úkolu, který pořád odkládáš.

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“

Lk 3,4
Úkol: Zpytuj si svědomí a běž ke svátosti smíření.

A ještě jedna malá bajka o zvířátkách a smyslu Vánoc k zamyšlení:

Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají Vánoce?“ Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda.“ Liška se připojila se svou představou: „Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly. „Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!“

Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit. „Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“ A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: „Zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“

Pohádka: Vánoce a zvířátka - ČT edu - Česká televize

Rozsviť kometu a ukaž správný směr

Pojďme společně období adventu opravdu prožít. Rozdávejme společně radost a úsměvy jako světýlka naděje! Rozsviťte si také doma svojí kometu. Můžete použít každodenních drobných vnitřních úkolů – cílů!

K inspiraci, jak zářit v době adventu, můžete použít adventní aktivitu Rozsviť kometu a ukaž správný směr. Cílem aktivity je inspirovat děti i sebe ke každodenním drobným či větším dobrým skutkům, díky kterým můžeme rozdávat kolem sebe radost, úsměv a prohloubit mezilidské vztahy. Na vyrobenou kometu budeme lepit drobné hvězdičky, kterými budeme během adventu kometu rozsvěcet. Hvězdičky představují dobré skutku – úkoly, které dětem můžeme ukládat, nebo si je děti můžou vybírat sami. Cílem je do Vánoc kometu rozsvítit. Můžeme ji pak vystavit nad náš Betlém. Rozsvícená hvězda nám má připomínat, že každodenními skutky směřujeme k Bohu. Máme se snažit každý den ve všem, co děláme, abychom se stali takovými směrovkami pro všechny, se kterými se potkáme. Abychom svítili na cestu sobě i ostatním jako kometa nad stájí a došli jednoho dne až ke Kristu.

Postup a úkoly naleznete zde.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Snimek-obrazovky-porizeny-2018-12-15-17-51-30-1-1024x533.jpg.

První adventní neděle

Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek nového liturgického roku a také jeho první období – advent. Více o adventu zde.

V dnešním čtení z evangelia jsme slyšeli, že lidé budou v těžkých chvílích umírat strachem, Ježíš nám ale také jinde v evangeliu mnohokrát říká: Nebojte se! Nemáme se bát, protože On je s námi. Jen je třeba hlídat naše srdce, aby nebylo zatížené vším možným. To by se stalo tehdy, kdybychom zapomínali na Ježíše a v srdci nechali místo jen pro všechny možné jiné věci a starosti. Proto si naplánujme každý den malou chvíli, kdy můžeme být jenom s Ježíšem, myslet na něj a nenechat se ničím jiným vyrušit.

Ježíšova slova nás vybízí, abychom si všímali víc svého srdce. Za prvé se čas od času podívejme, CO v něm máme. A za druhé máme posoudit jeho VÁHU. Jedno nebo druhé nám pomůže odhalit, jestli jsme na správné cestě. Inspiraci k dnešní neděli naleznete zde.

Pokud rádi zpíváte, můžu Vám k rozsvěcení svíček na adventním věnci doporučit písničku Čtyři adventní svíce.

Inspiraci, jak zářit v době adventu, můžete použít adventní aktivitu Rozsviť kometu a ukaž správný směr. Cílem aktivity je inspirovat děti (sebe) ke každodenním drobným či větším dobrým skutkům, díky kterým můžeme rozdávat kolem sebe radost, úsměv a prohloubit mezilidské vztahy.

Advent

Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek nového liturgického roku a také jeho první období – advent. Název “ advent“ pochází z latinského slova, které znamená příchod nebo že se někdo nebo něco přibližuje. V církevním roce je advent dobou, kdy čekáme na Vánoce. Nejde v něm ale jenom o počítání dní, které zbývají do svátků. Ani o plánování toho, jak je strávíme. Jde hlavně o to, připravit svá srdce na tichý zázrak, který se o svátcích může odehrát. V adventní době vzpomínáme na to, co Bůh udělal před dávnými lety, a připomínáme si, že je stále s námi i v našem životě. O Vánocích se naše srdce mohou stát Betlémem, kde se narodí Ježíšek. A stejně tak se můžeme i my sami narodit znovu jako děti Boží. Jak se připravit na ten zázrak? Budeme kolem sebe rozdávat radost, rozsévat úsměvy jako světýlka. Ta nám budou osvětlovat cestu. Jako hvězda Betlémská nás povedou ke dveřím stáje, kde nás čeká to největší světlo.

„Ježíši, chci jít za tebou, pomoz mi rozdávat kolem sebe radost.“

K inspiraci, jak zářit v době adventu, můžete použít adventní aktivitu Rozsviť kometu a ukaž správný směr. Cílem aktivity je inspirovat děti (sebe) ke každodenním drobným či větším dobrým skutkům, díky kterým můžeme rozdávat kolem sebe radost, úsměv a prohloubit mezilidské vztahy. Více zde.

Více inspirací k adventu naleznete zde.

Slavnost Krista Krále

Slavnost Krista Krále je jakým si „církevním Silvestrem“, protože po ní následuje již první neděle adventní a znamená začátek nového církevního roku.

Podstatou svátku je, aby jsme se přiblížili Kristu, vyjádřili mu svou věrnost a byli odhodláni zlepšit svůj život. Kristus není jako mnoho pozemských králů, kteří sedí a velí pouze na svém trůnu, ale ten, kdo bere svou pastýřskou hůl a vydává se hledat svá ztracená jehňata, pomáhá lidem, kteří klopýtají a dodává sílu těm, kteří to potřebují. (Materiály pro děti k tomuto svátku zde.)

Ježíš prolil z lásky k nám na odpuštění našich hříchů svoji krev na kříži, trpěl a položil svůj život.
A za to se mu dostalo takové slávy. A dostává se jí všem, kdo ve svém životě bojovali se hříchem a naplnili svůj život láskou. Ti všichni žijí u Boha, v jeho království.

Ježíšovo království ale není z tohoto světa, nepodobá se tedy žádnému z žijících ani bývalých králů. V jeho královské důstojnosti ho uvidíme až při jeho druhém příchodu na svět, který si vždy připomínáme na začátku liturgického roku.

Poslouchejte dobře, k čemu jsme byli dnes vyzváni hned při úvodní modlitbě:

„Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva. Dej, ať celý svět vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.“

(závěrečná modlitba breviáře)

Svatý Martin 11.11.

Dnes slavíme svátek sv. Martina . Děti často chodí tento den do martinského průvodu s rozsvícenými lampiony. Svatý Martin podnes fascinuje děti tím, jak srdnatě rozťal mečem vlastní plášť, když viděl mrznoucího chudáka. (Více o životě sv. Martina a úkoly k němu zde.)

Často míváme pocit, že nejsme pro tento svět důležití. Nezanecháváme v něm tak zřetelnou stopu jako svatý Martin. A přece nám Bůh skrze něho chce ukázat, že i my můžeme otisknout do světa svou stopu a že i to, co po sobě zanecháme, bude mít svůj účinek.

Bože, daruj nám dnes svého Ducha lásky a milosrdenství, aby stopa, kterou otiskujeme do tváře tohoto světa, byla pro ostatní stopou lásky a milosrdenství, aby se tak i jejich srdce otevřelo tvému milosrdenství.

Modlitba převzata z knihy
Anselma Grüna: Moje modlitební kniha,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Slavnost všech svatých a památka zesnulých

Do církve patří živí i zemřelí, velcí světci i nenápadní lidé, a všichni si navzájem pomáháme. Můžeme prosit o přímluvu oblíbené světce, ale na druhé straně také modlitbou pomáhat našim zemřelým, kteří procházejí vlastním očištěním. Všichni máme totiž společný cíl a na cestě k tomuto cíli si takto navzájem pomáháme. Abychom lépe pochopili, co pro nás tyto dny znamenají, můžeme zkusit využít následující pomůcky zde, které nám na této cestě mohou pomoci. (text vypůjčen z děti.víra)

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Padesátý den po Velikonocích si připomínáme den  Letnic. Den seslání Ducha svatého, událost s velkým dopadem na život každého z nás. Duch totiž nesestoupil jen tenkrát na učedníky v Jeruzalémě. Sestupuje znovu a znovu k těm, kdo ho vzývají…

Více k aktuální neděli zde.

Duchu svatý,
přijď do mých slabostí,
přijď do mého zmatku a strachu,
přijď do mé samoty a smutku,
přijď do mých selhání,
přijď do mé rodiny,
do mých náročných a vyčerpávajících vztahů,
do mé školy (práce), únavy a vyčerpání,
přijď do mého odpočinku.

Duchu svatý,
odstraň závory,
které stojí mezi mnou a Tebou
i lidmi kolem mě.
Nauč mě plněji chápat tvou lásku a odpuštění,
abych je mohl/a ve světě žít,
neboť k tomu jsi mě povolal.

7. Neděle Velikonoční

V evangeliu této neděle (Jan 15, 9–17) Ježíš, poté co se přirovnal k vinné révě a nás k ratolestem, vysvětluje, jaké ovoce přinášejí ti, kdo s ním zůstávají sjednoceni. Tímto ovocem je láska. Znovu tu používá klíčové sloveso zůstávat. Zve nás, abychom zůstali v jeho lásce, aby v nás mohla být jeho radost a aby naše radost byla úplná (v. 9-11). Kéž nám Panna Maria pomůže zůstat v lásce k Ježíši a růst v lásce ke všem vydáváním svědectví o radosti Vzkříšeného Pána.

Více k této neděli zde.

6. Neděle Velikonoční

„Jako můj Otec, Pán Bůh, miluje mě, tak i já miluji vás.

Zůstaňte v mé lásce.

Milujte se navzájem, jako já miluji vás.“

Jan 15

Dnešní evangelium se celé točí kolem lásky. Každý máme kolem sebe lidi, kteří nás milují – maminka, tatínek, babička, dědeček, sourozenci, … A hlavně nás miluje Pán Ježíš. I kdybychom v životě udělali mnoho špatných věcí, jeho láska k nám bude stále stejně veliká, nikdy na nás nezapomene a stále nás bude volat jménem, abychom se vrátili do jeho milující náruče. Vždyť Pán Ježíš za nás zemřel na kříži, stará se o nás, pomáhá nám, … Abychom zůstávali v lásce Pána Ježíše, tak mu máme dělat radost. A Pán Ježíš říká jasně, jak mu uděláme radost, máme se milovat navzájem.

Ježíš v evangeliu také říká, abychom zůstávali v jeho lásce = abychom se ho drželi. Jak se mám ale držet Ježíše, kde najdu „něco na držení“? „Něco na držení“ se Krista on stále nabízí a vůbec nevadí, že to nevidíme, protože jeho nabídnutá ruka je nejbezpečnější ze všech. (Elektřinu taky nevidíme a přesto funguje.) Důležité je vědět jak se chytit Krista. Chytit se můžu kdykoliv a kdekoliv modlitbou, i tou nejkratší, kterou se můžu modlit i 100x denně: „Ježíši mám tě rád“.

Materiály pro děti k neděli zde!

5. Neděle Velikonoční

Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. (Jan 15, 4 – 5)

Možná, že někdy v životě budeme mít příležitost udělat nějaký zásadní čin, který bude mít obrovský dopad. Třeba se nám povede někomu zachránit život. Není ale dobré sedět a čekat na příležitost vykonat něco velkého. Většina dobrého ovoce našeho jednání roste a dozrává postupně. Z toho, u čeho zůstaneme, v čem vytrváme.

U většiny toho, co děláme, nezáleží tolik na tom, že jsme s tím začali. Je jedno, kolik slovíček cizího jazyka jsme se naučili za dva týdny, že jsme se naučili první tři akordy na kytaru. Důležité je, jestli v tom budeme pokračovat ještě za rok, za dva… Zkrátka spousta naší aktivity nese ovoce až po delší době, je to běh na dlouhou trať. Maratonci mají dokonce zásadu, že nesmí přepálit začátek, aby vydrželi až do cíle.

Obrazem kmene a ratolestí nám Ježíš staví před oči, že i vztah s ním ponese v našem životě ovoce, jen když v životodárném spojení s ním zůstáváme, když z něj čerpáme trvale.

Zůstávejme v něm! (Text přejat z Víra.cz)

Materiály pro děti k neděli zde!

4. Neděle Velikonoční – Neděle Dobrého pastýře

Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“

(Jan 10,27-30)

V postavě Dobrého pastýře Ježíše spatřujeme Prozřetelnost Boha, Jeho otcovskou péči o každého z nás. Nikdy nás nenechává samotné! Důsledkem takovéhoto patření na dobrého a pravého pastýře Ježíše je pohnuté zvolání apoštola Jana: 

„Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil…“ (1 Jan 3,1).

Vskutku, je to zaskakující a tajemná láska, protože tím, že nám Otec dal Ježíše jako pastýře, který za nás dává život, dal nám všechno to největší a nejcennější, co nám mohl dát! Je to nejvznešenější a nejryzejší láska, protože není motivována žádnou nezbytností, žádným kalkulem, ani žádným zištným přáním. Tváří v tvář takové Boží lásce zakoušíme nezměrnou radost a otevíráme se vděčnosti za to, čeho se nám zdarma dostalo.
Rozjímat a děkovat však nestačí. Je třeba Dobrého pastýře následovat. Týká se to zvláště těch, kdo mají v církvi poslání řídit – kněží, biskupů, papežů – a kteří jsou povoláni osvojit si nikoli mentalitu manažerů, nýbrž služebníků a napodobovat Ježíše, který se zřekl sebe sama a spasil nás svým milosrdenstvím. (papež František)

Více k dnešní neděli zde.

3. Neděle Velikonoční – Cesta do Emauz

Milé děti,
minulou neděli jsme si povídali o tom, co to znamená a jaké je krásné Boží milosrdenství. Přáli jsme si, abychom i my dokázali být milosrdní a mít milé srdce. Při dnešní 3. neděli velikonoční vidíme, jaké překvapení zažili ti, kteří měli rádi Pána Ježíše – jeho učedníci. Učedníci prošli napřed nadšením, potom zklamáním a nakonec překvapením a velkou radostí! Zklamání vystřídalo překvapení. Jak
to? Zažily jste děti už v životě nějaké moc hezké překvapení? Třeba, když jste rozbalily dárek, nebo potkali někoho, koho máte moc rádi, anebo vám rodiče řekli, že všichni pojedete na výlet a budete spát ve stanu?
Určitě ano. Určitě každý z nás nějaké pěkné překvapení už zažil. A teď si představte, jaké překvapení to muselo být, když dva učedníci, celí smutní a zklamaní z toho, co se přihodilo jejich Pánu a Mistru, ho najednou potkali….živého!
Nezapomeňme na to, že i když Pána Ježíše očima nevidíme, tak je pořád s námi, nikdy nás neopustí a vždycky nám rád pomůže.

Více k neděli zde.

2. Neděle Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství

Ahoj děti!

Celý týden jsme se radovali ze vzkříšení pána Ježíše. Tím ale náš příběh nekončí. Naopak. Nyní je zapotřebí začít jít další část cesty, která vede k Božímu milosrdenství. Milosrdenství na celém světě. Na této cestě jde každý z nás. Už nejde jen o seznámení se s Pánem Ježíšem a příběhy o něm, ale jde o to se o něj úplně opřít, plně se spolehnout na naši víru. Plamen pravdy a dobra, který v nás Pán zažehnul, máme pečlivě střežit, aby tak do našeho světa vnášel světlo a Boží dobrotu. Více k této neděli zde.

Bůh, který se tak často zdá vzdálený,
nedostupný a nepřístupný,
přichází dnes i skrze zavřené dveře.

Jestli je to pravda,
tak přichází stejně skrze všechny překážky
a zavřené dveře i ke mně a říká mi:

„Neboj se, nepochybuj a věř.“

(převzato z víra.cz)

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

Ahoj děti,

tak jak jste včera prožili večerní vigilii? Bylo to dlouhé že, ale stálo to rozhodně za to! A to agapé po mši, to byli dobroty. Dnes po 40-ti dnech půst končí a je velká hostina na počest Zmrtvýchvstání Páně. Hodujte, radujte se, tančete, zpívejte, hrajte, výskejte a skotačte. Veselte se, protože Ježíš vstal z mrtvých. Určitě nezapomeňte oslavit Pána mší svatou a modlitbou. Podklady k této neděli naleznete zde.

A jak se vám dařilo včera doplnit svou cestu světla? Září na ní plamínky a srdíčka? Budu moc ráda, když mi pošlete vaše cestičky vyfocené na e-mail viravrodine@gmail.com. Ráda je zde vystavím, jak jste pěkně pilně po dobu půstu pracovali. Kdo nešel s námi cestu světla, ať pošle své nápady na postní dobu, necháme se od vás moc rádi inspirovat zase na další postní období.

I když půst již skončil, nezapomínejte kolem sebe rozdávat lásku, pomáhat všude tam, kde je to zapotřebí a hlavně se každý den opírat o pána Boha.

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.

Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu.

Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. 

podle listu sv. Pavla efeský 5,8-11

Bílá sobota – velikonoční triduum

A my pokračujeme v naší cestě světla!

Postní úkol na dnešní den a závěr naší postní cesty:

Ahoj děti.

dnes je poslední den tridua, zvaný Bílá sobota. Je to den smutku, připomínáme si Ježíšovu smrt. Můžeme si jen těžko představit, jak těžké to pro maminku Ježíše, pannu Marii, muselo být, když Ježíše, jejího milovaného syna, uložili do hrobu. Dnes si děti určitě během dopoledne najděte čas na modlitbu. Pokud nemůžete jít do kostela k Božímu hrobu, najděte si doma někde místečko, můžete si tam dát bílé plátno, svíčku, natrhejte kytičku a pomodlete se tam, zazpívejte si postní písně a rozjímejte. Nezapomeňte, že je ještě stále půst, tak si ještě dnes odpusťte laskominy a jezte do polosyta. A určitě si dnes doplňte vaší postní cestičku. Budete ji večer potřebovat rozzářenou! Více k bíle sobotě zde.

Odpoledne si pak nachystejte vše na večerní vigilii. Nachystejte si s rodiči svíčku (paškál). Pokud nepůjdete do kostela, můžete si vytisknout obrázky k dnešní liturgii zde, a buď si to projít, než půjdete spát, nebo, pokud budete koukat na vigilii online, procházet to při mši, abyste se ve čteních neztráceli a věděli, co se právě děje nebo bude dít. Pokud vám to rodiče dovolí, můžete se spolu podívat na vaše křestní svíce, křestní roušky a třeba i na fotku ze křtu. Zeptejte se rodičů na váš den křtu a zapište si to do kalendáře. Křest je dar od Boha, proto se nebojte tento den pak oslavit. Pokud budete mít možnost, pozdravte telefonicky vaše kmotry. Víte proč se bílé sobotě vlastně říká bílá? Bílé podle barvy křestního roucha dospělých křtěnců, kteří se do dnešního dne připravovali na svátost křtu a večer při večerní vigilii ho mohou přijmout.

Večer, po zatmění slunce, začínáme slavit vigilii – oslavu Ježíšova vzkříšení. Začíná se slavností světla. Kněz venku světí oheň, od kterého zapálí paškál, a od něj si zapalují ostatní svíce. I když do kostela nemůžete, zapalte si své svíce také. A zde vlastně končí i naše postní cestička. Všechny vaše plamínky na vaší postní cestičce překryly černou barvu, rozzářili váš obrázek cesty. Všechny plamínky, vaše dobré skutky a modlitby, patří tedy tomuto večeru, osvětlují tmu noci, jako paškál v zhasnutém kostele. A tak jako světlo svíčky, tak jako plamínky ve vaší cestičce, tak je pán Ježíš naším světlem v našem životě a to si dnes připomínáme.

Pokud zvládnete celou vigilií a budete ještě vzhůru, určitě si s rodiči udělejte domácí agapé. Připravte si něco dobrého na zub a začněte slavit!

Velký pátek – velikonoční triduum

A my pokračujeme v naší cestě světla!

Postní úkol na dnešní den:

Ahoj děti.

Dnes je druhý den tridua, tzv. Velký pátek, den smutku a ticha, nezvoní zvony, nehrají varhany. Je to den, kdy si připomínáme Ježíšovo utrpení a ukřižování. Myslíme na to, že to vše podstoupil kvůli nám – chtěl tak za nás vytrpět to, co bychom sami museli vytrpět jako důsledek našeho špatného a zlého jednání.  Proto se křesťané v tento den modlí křížovou cestu. Také obřady v kostele se liší od všech po celý zbytek roku. Znovu čteme příběh pašijí (jako na Květnou neděli). Také uctíváme kříž – poklekáme před ním a děkujeme Ježíši za to, co pro nás udělal. Více materiálů zde.

Za úkol si dnes určitě projděte křížovou cestu a ztište se, jako zvony v kostele.

Postní výzva – přispěj malováním obrázku na charitu – vyhodnocení

Milé děti,

v této postní výzvě jste měli namalovat obrázek/obrázky k postní době,  a za každý poslaný obrázek se daruje charitě 100 Kč. Děkuji všem, kteří jste obrázky poslali. Jeden je hezčí než ten druhý. Byli jste moc šikovní a je vidět, že jste si na nich nechali opravdu záležet, že jste tomu věnovali mnoho času. Jste úžasní. Celkem se vám podařilo charitě posbírat 3800Kč. Peníze posíláme na charitu v Kralupech nad Vltavou (O charitě zde). Paní řiditelka Bára Kovářová vám moc děkuje viz níže. Obrázky se jí moc líbili a s vaším svolením by chtěla, až bude možné otevřít opět charitní kavárnu, uspořádat výstavu vaší tvorby pro charitu ve zdejší kavárně (více o kavárně zde), a zároveň je poté vystavit v budově charity.

Jste moc šikovní a dobrosrdeční. Nezapomínejte na tyto vlastnosti ani po postní době. Být laskavý a štědrý je zapotřebí po celý rok!

Zelený čtvrtek – velikonoční triduum

A my pokračujeme v naší cestě světla!

Postní úkol na dnešní den:

Ahoj děti.

Dnešním dnem vstupujeme do tzv. velikonočního tridua (třídenní). Každý den bude něčím zvláštní a má své obřady. Dnešní den je tedy první, říká se mu zelený čtvrtek. Večerem vstupujeme do velikonoční doby a připomínáme si poslední večeři pána Ježíše a ustanovení Eucharistie, svátost kněžství a lásku, kterou nám projevuje Ježíš při obřadu mytí nohou.

I naše úkoly se blíží do finále. V těchto dnech budete mít za hlavní úkol být laskavý. V druhé řadě pak si prostudovat více k jednotlivým dnům, abyste si uměli odpovědět na různé otázky. Např.: Proč Ježíš umýval nohy učedníkům? Jak vypadala večeře, kterou pánu Ježíši učedníci přichytali? Co jsou macesy? Proč vlastně tu večeři slavili (na památku čeho)? Co při večeři Ježíš řekl? Co je to eucharistie? Proč odlítají zvony? Kam šel Ježíš po večeři? A co tam dělal? … Určitě vás napadne ještě daleko více otázek. Odpovědi na ně hledejte v jednotlivých odkazech k Zelenému čtvrtku. Nezapomeňte až do neděle lepit srdíčka a plamínky. Ať Vše postní cesta v neděli celá září.

Můžete také poprosit rodiče, zda byste si takovou podobnou sederovou večeři nemohli společně přichystat. Také můžete umýt nejstaršímu členu domácnosti nohy, jak to udělal Ježíš, prostě z lásky k němu. Pokud máte možnost jít večer na zahradu, můžete se na ní pomodlit, jak to dělal Ježíš v Getsemanské zahradě. Pokud ne, nevadí, najděte si doma tichý koutek a pomodlete se a meditujte tam.

Křížová cesta

Ahoj děti, 

jak se Vám daří prožívat postní období? Co vaše předsevzetí na postní dobu, daří se ho naplnit? Udělejte si dnes během dne trochu času, najděte si klidné místečko a chvilku popřemýšlejte, co se vám v postní době dařilo zlepšovat a co vám naopak dělá potíže a starosti, co vám leží na srdci i na duši. Vše, na co přijdete, odevzdejte pánu Ježíši v křížové cestě. V křížové cestě máme možnost se setkat s Ježíšem a pustit ho do svých starostí a zranění. Ježíš během svého života prožil mnoho bolestí a těžkostí, proto nám rozumí. Jako Bůh pak může vstoupit do našeho srdce a to srdíčko uzdravit a posilnit. Záleží jen na nás, nakolik Pánu Ježíši otevřeme dveře, jestli mu od naše srdce svěříme svůj klíč.

K prožití křížové cesty Vám doporučuji si pustit video s obrázky níže, které někteří z vás kreslili, jiní zase k nim namlouvali text, či nahrávali hudbu. Poslouchejte pozorně jednotlivá zastavení, naleznete v nich Ježíšovu těžkou cestu a můžete do ní vložit i vaše kameny, přes které na vaší cestě životem zakopáváte.

Postní výzva pro děti

Přispěj namalováním obrázku charitě!

Výzva platí do květné neděle!

Milé děti,

nakreslete obrázek/obrázky k postní době,  a za každý poslaný obrázek bude charitě darováno 100Kč. Pokud nakreslíte 2 obrázky, přispějete 200Kč. Pokud je vás více sourozenců, dejme tomu třeba 3, a každý nakreslíte alespoň 2 obrázky, tak celkem přispíváte 600Kč. A pokud se vás děti sejde více, jste schopný charitě přispět pěknou řádku penízků a pomoci tak lidem v nouzi, kterých je v dnešní době mnoho. O charitě zde. Tak hurá do díla a já se budu těšit na vaše obrázky. Obrázky vyfoťte a poproste rodiče, ať je pošlou na adresu viravrodine@gmail.com A dejte si na nich záležet! Zkuste ztvárnit postní dobu na papíře co nejlépe budete umět.

Držím vám moc palce. Těším se na obrázky, určitě je pak tady na webu najdete vystavené. Ke každému obrázku z druhé strany připište vaše jméno, věk a můžete napsat i co jste ztvárnily, nakreslili.