Facebookmail

Byl jednou jeden malý chlapec jménem Martin. Martinův otec byl voják. Když se z malého chlapce stal velký chlapec, i on chtěl být vojákem a narukoval do římské armády.

 Stáhněte si obrázky 1 a 2

V helmě, v brnění, na koni statečně šermoval v bitvách. Kromě odvahy byl i hodný, takže ho spolubojovníci milovali. 

Jednoho dne jeli směrem k městu a najednou uviděli na kraji silnice žebráka. Byla zima, ale chudák žebrák měl sotva oblečení, třásl se, byla mu zima, když oslovil Martina:

„Pomoz mi, boží zima si mě jinak vezme!“

Martin začal přemýšlet, co by tomuto chudákovi mohl dát, protože neměl nic než své vlastní šaty. Najednou si svlékl hábit, rozpůlil jej mečem a jednu polovinu rozprostřel na třesoucího se žebráka.

Stáhněte si obrázky 3 a 4

Později, když šel Martin spát, měl zvláštní sen. Ve snu viděl Ježíše a na rameni měl poloviční plášť, který dal žebrákovi.  

Martin brzy opustil armádu a stal se knězem. Všude ho milovali, protože byl hodný a snažil se každému pomoci.

Stáhněte si obrázky 5 a 6

Lidé ho brzy chtěli zvolit biskupem. Martin nechtěl být biskupem žijícím ve zdobném paláci a obklopený služebnictvem, chtěl žít jednoduchý život. Proto se před lidmi skrýval, aby ho nenašli. Představte si, jaký dobrý úkryt našel! Schoval se mezi husy v kleci. Husy ale nezůstaly zticha, hlasitě kejhali a svým kejháním Martinův úkryt prozradili.

Lidé ho tedy našli a se stal biskupem. Zůstal stejně dobrý a pokorný jako předtím. Hodně pomáhal chudým a lidé ho celý život milovali. 

Materiály můžete čerpat z následujících odkazů: